menu

Het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is gepubliceerd

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in Dutch or French.