menu

You are here

incompatibilities

54K0515: Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van...

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.