54K0752: Voorstel van resolutie over de beperking van de bezoldiging van de bedrijfsleiders van de autonome overheidsbedrijven.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in Dutch or French.