Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van de Commissie Corporate Governance waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Stuiverstraat 8, 1000 Brussel met ondernemingsnummer BE 0889.563.343.

De Commissie Corporate Governance zorgt ervoor dat de bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code relevant blijven voor de genoteerde vennootschappen en regelmatig worden bijgewerkt op basis van de praktijk, van de wetgeving en van de internationale normen.

U vindt hier informatie over de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de website van de Commissie Corporate Governance.

 

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan de website van de Commissie Corporate Governance en op alle informatie of het gebruik ervan.

Aanvaarding en wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Door de website van de Commissie Corporate Governance te openen en te gebruiken, wordt u geacht deze gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. De website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

De inhoud van de gebruiksvoorwaarden kan op elk moment worden aangepast, gewijzigd of aangevuld zonder aankondiging of kennisgeving. We vragen de gebruiker om regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te controleren. Deze versie van de gebruiksvoorwaarden is voor het laatst gewijzigd op 28 mei 2018.

Inhoud van de website

De informatie die op of via deze website wordt verstrekt:

  • is uitsluitend van algemene aard, die niet op de omstandigheden van enige persoon of entiteit is gericht;
  • is geen professioneel of rechtskundig advies.

Het gebruik van de informatie op onze website is op eigen risico.

Hoewel de inhoud van de website van de Commissie Corporate Governance met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan de Commissie Corporate Governance niet uitsluiten dat bepaalde informatie onvolledig, incorrect of verouderd is. Als u een fout of een probleem op onze website opmerkt, kunt u dit per e-mail meedelen aan info@corporategovernancecommittee.be.

De inhoud van de website kan op elk moment worden aangepast, gewijzigd, verwijderd of aangevuld zonder aankondiging of kennisgeving.

Hyperlinks

Onze website bevat hyperlinks naar andere websites en sociale media. De Commissie Corporate Governance heeft geen technische of inhoudelijke controlemogelijkheden over deze websites.

Als u een hyperlink naar onze website op uw eigen website wilt plaatsen, moet u de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Commissie Corporate Governance hebben verkregen. Deze toestemming kan met onmiddellijke ingang eenzijdig worden ingetrokken. Het verzoek moet per e-mail worden verzonden naar info@corporategovernancecommittee.be.

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website en de inhoud ervan, inclusief de afbeeldingen, logo's, teksten, lay-out, onderliggende software, etc. worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten van de Commissie Corporate Governance of haar licentiegevers. U mag de website bezoeken en een kopie van een of meer pagina's van onze website afdrukken of downloaden voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. In andere gevallen is het nooit toegestaan om onze website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, downloaden, publiceren, gebruiken of reproduceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Commissie Corporate Governance. Een verzoek hiervoor moet per e-mail worden gestuurd naar info@corporategovernancecommittee.be.

Aansprakelijkheid

De Commissie Corporate Governance is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie op de website. De Commissie Corporate Governance is ook niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van onze website of de inhoud ervan.

De Commissie Corporate Governance staat niet garant voor de goede werking of constante toegankelijkheid van de website en kan niet aansprakelijk worden gesteld als dit niet het geval is, ongeacht de oorzaak (bijvoorbeeld technische storingen, virussen).

De Commissie Corporate Governance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, werking en functionaliteit van websites van derden die mogelijk via onze website toegankelijk zijn.