Toelichtende nota inzake de remuneratie van niet-uitvoerende bestuurders en leden van het uitvoerend management

Principe 7 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 bevat een aantal bepalingen inzake de remuneratie van niet-uitvoerende bestuurders en de remuneratie van leden van het uitvoerend management. De Commissie Corporate Governance licht deze bepalingen in deze nota nader toe. Deze bepalingen moeten worden samen gelezen met de relevante bepalingen van het Wetboek Vennootschappen & Verenigingen.

Toelichtende nota inzake de remuneratie van niet-uitvoerende bestuurders en leden van het uitvoerend management