Toelichtende nota inzake het openbaar verslag over de naleving van de Code 2020

Principe 10 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 (de “Code”) bevat een aantal bepalingen inzake het openbaar verslag over de naleving van de Code. De Commissie Corporate Governance licht een aantal van deze bepalingen in deze nota nader toe, met name met betrekking tot het belang van de kwaliteit van de motivering van mogelijke afwijkingen en met betrekking tot de transparantie over de naleving van de Code.

Toelichtende nota inzake het openbaar verslag over de naleving van de Code 2020