Nieuws vanuit de Commissie

18/04/24

Raadpleeg het jaarverslag 2023 van de Commissie Corporate Governance

De Commissie Corporate Governance heeft haar jaarverslag 2023 gepubliceerd. Het verslag bevat een…
18/12/23

Onderzoek naar naleving van de Code 2020: de Commissie zorgt voor bewustwording bij beursgenoteerde bedrijven

Om de twee jaar voeren GUBERNA en het VBO een studie uit over de naleving van de bepalingen van de…
20/09/23

Nieuw onderzoek naar duurzame waardecreatie in Belgische beursgenoteerde ondernemingen

Dit nieuw rapport presenteert de resultaten van een onderzoek van GUBERNA naar het concept "duurzame…

Interessante ontwikkelingen

27/03/24

Wet “Digitalisering Ibis” met gevolgen voor de corporate governance van genoteerde vennootschappen

Op 27 maart 2024 keurde de kamer het wetsontwerp “houdende bepalingen inzake digitalisering…
22/11/22

Nieuwe Europese Richtlijn over genderevenwicht in de raden van bestuur

Op 22 november 2022 heeft het Europees Parlement formeel nieuwe EU-wetgeving aangenomen over het genderevenwicht…
10/11/22

Goedkeuring van de richtlijn inzake duurzaamheidsverslaglegging

Op 10 november 2022 is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) officieel aangenomen…