Nieuws vanuit de Commissie

21/10/22

Nieuwe toelichtingsnota inzake onafhankelijke bestuurders

Onafhankelijke bestuurders hebben een aantal wettelijke verplichtingen, maar spelen ook een belangrijke…
23/09/22

Neem deel aan de enquête over duurzame waardecreatie

De Commissie Corporate Governance heeft GUBERNA de opdracht gegeven een studie uit te voeren over…
04/04/22

Het jaarverslag 2021 van de Commissie is beschikbaar

De Commissie Corporate Governance heeft haar jaarverslag 2021 gepubliceerd. Het verslag bevat een…

Interessante ontwikkelingen

22/11/22

Nieuwe Europese Richtlijn over genderevenwicht in de raden van bestuur

Op 22 november 2022 heeft het Europees Parlement formeel nieuwe EU-wetgeving aangenomen over het genderevenwicht…
10/11/22

Goedkeuring van de richtlijn inzake duurzaamheidsverslaglegging

Op 10 november 2022 is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) officieel aangenomen…
07/03/22

Europese Commissie: Corporate Sustainability Due Diligence-voorstel

De Europese Commissie heeft een voorstel voor een richtlijn betreffende "due diligence"…