Toelichtende nota inzake het begrip duurzame waardecreatie

Duurzame waardecreatie staat centraal in de Code 2020. Dit behelst een expliciete nadruk op de lange termijn, op verantwoord gedrag van alle geledingen van de vennootschap en een permanente aandacht voor de legitieme belangen van de stakeholders. Ook worden meer expliciete verwachtingen geformuleerd naar diversiteit, talentontwikkeling en opvolgingsplanning, en naar de jaarlijkse rapportering van de vennootschap over niet-financiële thema’s.

Om beursgenoteerde ondernemingen te helpen bij de toepassing van dit belangrijke beginsel van de Code 2020, publiceert de Commissie de volgende toelichtende nota waarin een aantal elementen worden beschreven die bijdragen tot duurzame waardecreatie:

  1. Prioriteit geven aan de lange termijn
  2. De maatschappelijke doelen passend omschrijven
  3. Duurzaamheid integreren in de strategie van de onderneming
  4. Duurzaamheid integreren in de activiteiten van de onderneming
  5. Gestructureerd en gecontroleerd rapporteren over ESG-aangelegenheden
  6. Gestructureerd engagement van de raad
Toelichtende nota inzake het begrip duurzame waardecreatie