Werking van de Commissie

Het hoofddoel van de Commissie Corporate Governance bestaat erin ervoor te zorgen dat de bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code relevant blijven voor de genoteerde vennootschappen en regelmatig worden bijgewerkt op basis van de praktijk, van de wetgeving en van de internationale normen.

De Commissie wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door een Permanente Werkgroep. Daarnaast maakt de Commissie gebruik van ad hoc werkgroepen rond specifieke thema's die uitgediept worden en/of waar omtrent toelichtingsnota's of handige instrumenten worden ontwikkeld.