Inwerkingtreding van de Code 2020

Welke editie van de Belgische Corporate Governance Code moet een vennootschap volgen om haar corporate governance verslag op te maken voor het boekjaar begonnen in 2019, wanneer ze ervoor gekozen heeft om het WVV vervroegd toe te passen tussen 1 mei 2019 en 31 december 2019?  Moet bijvoorbeeld een genoteerde vennootschap die het WVV hanteert vanaf 1 september 2019 en waarvan het boekjaar is aangevat op 1 januari 2019 en eindigt op 31 december 2019, al dan niet de Code 2020 toepassen voor het hele boekjaar? 

De Code 2020 is bij koninklijk besluit van 12 mei 2019 aangeduid als referentiecode, in toepassing van artikel 3:6, §2, WVV.

Indien een vennootschap niet heeft geopteerd voor de vervroegde toepassing van het WVV, dan geldt de Code 2020 voor haar pas voor de boekjaren die worden afgesloten vanaf 1 januari 2020. Indien een boekjaar dus begint te lopen op 1 januari 2020, dan geldt de Code 2020 voor de jaarverslagen over het boekjaar 2020, gepubliceerd in 2021. Voor het boekjaar 2019 blijft dan de Code 2009 van toepassing.

Indien een vennootschap heeft besloten om het WVV vervroegd toe te passen, dan geldt de Code 2020 voor het boekjaar 2019. Volgens de Code 2020 (punt 4), kon een vennootschap vanaf de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 12 mei 2019 “kiezen om de Code reeds toe te passen voor de verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019 ('optionele toepassing')”.

De vennootschap die heeft beslist om het WVV vervroegd toe te passen, mag dus zelf kiezen, in overeenstemming met de Code 2020 die op haar van toepassing is, of ze die Code volgt voor het boekjaar 2019, dan wel of ze voor dat boekjaar de Code 2009 blijft hanteren. Vanaf het boekjaar 2020 dient ze uiteraard de Code 2020 te hanteren.