Toelichtende nota inzake de relationship agreement

De nieuwe Belgische Corporate Governance Code 2020 (Code 2020) die in werking getreden is op 1 januari 2020 voorziet in een reeks nieuwigheden voor beursgenoteerde vennootschappen.

Een van die nieuwigheden, het eventueel afsluiten van een ‘relationship agreement’, wordt in artikel 8.7 van de Code ingevoerd als een punt dat de raad moet evalueren: “De raad evalueert of de vennootschap er baat bij heeft een relationship agreement met belangrijke of controlerende aandeelhouders aan te gaan.”

Het begrip ‘relationship agreement’ komt uit het Verenigd Koninkrijk en is relatief weinig gekend bij de Belgische vennootschappen. Het gebruik ervan blijft een vrije keuze. De raad van bestuur of de raad van toezicht van Belgische beursgenoteerde vennootschappen moeten nu bespreken of het nuttig is om een relationship agreement af te sluiten met de belangrijke of controlerende aandeelhouders.

Om de bestuursorganen te helpen bij het uitvoeren van die aanbeveling, wil de Commissie Corporate Governance het begrip ‘relationship agreement’ in de Belgische context toelichten. In deze nota geven we een beknopt overzicht van het concept, zijn doelstellingen, de gevallen waarin het wordt gebruikt en zijn belangrijkste bestanddelen.

Explanatory note on the relationship agreement