Over de Commissie

Op 22 januari 2004 werd de Commissie Corporate Governance geïnstalleerd. Deze Commissie werd opgericht op initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en Euronext Brussels en had tot doel een unieke referentiecode voor de Belgische genoteerde ondernemingen uit te werken. In mei 2007 nam de Commissie een duurzamere vorm aan en koos zij voor het statuut van een private stichting.