Toelichtende nota inzake onafhankelijke bestuurders

In deze toelichtingsnota focust de Commissie Corporate Governance op de rol van de onafhankelijke bestuurder. Onafhankelijke bestuurders hebben een aantal wettelijke verplichtingen, maar spelen ook een belangrijke rol in de beslissingen die cruciaal zijn voor de duurzaamheid van een onderneming, en zijn daarom een essentieel onderdeel van de beginselen van goed bestuur. Omdat zij niet met belangenconflicten worden geconfronteerd, versterken ze het vermogen van de raad om de belangen van de belanghebbenden steeds kritisch te analyseren en in evenwicht te brengen.

Omdat echte onafhankelijkheid zich niet beperkt tot het voldoen aan sommige formele criteria, vond de Commissie Corporate Governance het gepast om het begrip onafhankelijke bestuurder, de bijzondere gevallen waarin de onafhankelijke bestuurder een doorslaggevende rol speelt en het wenselijke gedrag in die situaties toe te lichten. 

Toelichtende nota inzake onafhankelijke bestuurders