Interessante ontwikkelingen

07/03/22

Europese Commissie: Corporate Sustainability Due Diligence-voorstel

De Europese Commissie heeft een voorstel voor een richtlijn betreffende "due diligence"…

10/02/21

Publicatie van een studie van Vlerick Business School over goede praktijken inzake het remuneratieverslag

Naast de toelichtende nota over het remuneratieverslag die in november 2020 door de Commissie Corporate…

06/05/20

De omzetting van de SRD II richtlijn werd gepubliceerd

De wet van 28 april 2020 tot omzetting van de richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en…

09/04/20

Regering versoepelt regels voor jaarvergaderingen

Het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom…

08/04/20

Consultation of the European Commission on the renewed sustainable finance strategy

In the context of the European Green Deal and building on the 2018 Action Plan on financing sustainable…

20/02/20

Public consultation on the review of the non-financial reporting directive

In its 11 December 2019 Communication on the European Green Deal, the Commission committed…