Niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit

Auteurs: het Verbond van Belgische Ondernemingen, Eubelius, het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de Belgische vereniging van beursgenoteerde vennootschappen

Deze toelichtingsnota is bedoeld om vennootschappen die onder het toepassingsgebied van de wet van 3 september 2017 vallen of die er vrijwillig aan willen beantwoorden, een leidraad te geven over hoe ze de bepalingen van die wet in de praktijk kunnen toepassen.

Om die reden overlopen we de voornaamste bepalingen van de wet en leggen we ze verder uit aan de hand van voorbeelden en concrete scenario’s. Belangrijk om te weten is dat de concrete rapporteringsvereisten altijd in grote mate zullen afhangen van de sector waarin een vennootschap actief is, zodat de toelichting niet op maat van elke vennootschap afgestemd kan worden.

Niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit – Toelichting voor Belgische vennootschappen