Doeltreffende relatie tussen auditcomité, interne audit en externe audit

Auteurs: Belgische Vereniging van Beursgenoteerde Vennootschappen, Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Institute of Internal Auditors Belgium

De richtlijnen werden opgesteld teneinde de leden van het auditcomité van beursgenoteerde vennootschappen te helpen bij de toepassing van de wettelijke bepalingen en de aanbevelingen van de Belgische Corporate Governance Code 2009 die handelen over de interne controle, het risicobeheer en het financiële verslaggevingsproces.

Deze richtlijnen zijn gericht op het organiseren van wisselwerking en overleg tussen auditcomité, interne audit en externe audit, met inachtneming van hun respectieve verantwoordelijkheden en taken met betrekking tot de interne controle, het risicobeheer en het financiële verslaggevingsproces.

De richtlijnen omvatten praktijken die in het algemeen worden toegepast in beursgenoteerde vennootschappen, eventueel met een verschillende mate van formalisme.

Richtlijnen voor een doeltreffende relatie tussen auditcomité, interne audit en externe audit