ESG Toolkit

Auteur : ESG-werkgroep (Euronext, Commissie Corporate Governance, Instituut van de Bedrijfsrevisoren, VBO FEB, vertegenwoordigers van de financiele sector en van de genoteerde ondernemingen)

De Code 2020 legt de nadruk op duurzame waardecreatie. Het is de bijzondere verantwoordelijkheid van de raad van bestuur om dergelijke duurzame waardecreatie door de vennootschap na te streven, via het bepalen van de strategie van de vennootschap, het tot stand brengen van doeltreffend, verantwoordelijk en ethisch leiderschap en het houden van toezicht op de prestaties van de vennootschap. De Code is dus uitdrukkelijk gericht op de lange termijn, op verantwoordelijk gedrag op alle niveaus van de beursgenoteerde onderneming en op het voortdurend in aanmerking nemen van de legitieme belangen van de belanghebbenden. Er worden ook expliciete verwachtingen geformuleerd op het gebied van diversiteit, talentontwikkeling, successieplanning, en het jaarverslag van de onderneming over alle niet-financiële aangelegenheden.

Daarom steunt de Commissie Corporate Governance het initiatief van de ESG-werkgroep om de integratie van factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) in de besluitvorming van ondernemingen en beleggingen aan te moedigen.

De ESG-toolkit is een praktische en educatieve gids voor vennootschappen en hun raden van bestuur, om hen te helpen bij niet-financiële verslaglegging, vooruitlopend op toekomstige Europese wetgevingsinstrumenten. Het omvat:

  • Toelichtende nota over duurzame waardecreatie (Commissie Corporate Governance)
  • Richtlijnen voor ESG-verslaggeving (Euronext)
  • Overzicht van het ESG-regelgevingslandschap (Cleary Gottlieb)
  • Illustratief overzicht van ESG-kernindicatoren (ESG-werkgroep)
  • De getuigenissen van de vennootschappen Ageas en Umicore
  • Krachtlijnen van de regels over duurzame financiering (Mededeling FSMA)
  • Richtlijnen voor de rol van de bedrijfsrevisor met betrekking tot duurzaamheidsinformatie (IBR)
Richtlijnen voor de rol van de bedrijfsrevisor met betrekking tot duurzaamheidsinformatie Mededeling FSMA - Krachtlijnen van de regels over duurzame financiering  Getuigenis van de vennootschap Umicore Getuigenis van de vennootschap Ageas Illustratief overzicht van ESG-kernindicatoren (in het Engels) Overview of the ESG Regulatory Landscape (in het Engels) Richtlijnen voor de rol van de bedrijfsrevisor met betrekking tot duurzaamheidsinformatie Mededeling FSMA - Krachtlijnen van de regels over duurzame financiering  Getuigenis van de vennootschap Umicore Getuigenis van de vennootschap Ageas Illustratief overzicht van ESG-kernindicatoren (in het Engels) Overview of the ESG Regulatory Landscape (in het Engels) ESG Guidelines for listed companies (in het Engels) Toelichtende nota inzake het begrip duurzame waardecreatie