Naleving van de Code 2020

Deze rubriek omvat studies omtrent de naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2020.

2022

Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2020 (boekjaar 2020)

GUBERNA & VBO FEB

Het is al voor de zevende keer dat GUBERNA en het VBO een gezamenlijk onderzoek voeren naar de naleving van de Belgische Corporate Governance Code (‘Code’). Deze nieuwe editie is de eerste die zich toespitst op de Belgische Corporate Governance Code 2020. De resultaten van deze studie kunnen als volgt worden samengevat: vennootschappen passen 89,9% van de bepalingen van de Code gewoon toe en voor 6,4% van de bepalingen leggen zij uit waarom zij ervan afwijken. Dit wijst erop dat genoteerde vennootschappen weinig of geen gebruik maken van de flexibiliteit die het "comply or explain"-beginsel biedt, zoals reeds in eerdere studies is geconstateerd. Een minder positieve bevinding is dat 4% van de bepalingen van de Code niet wordt toegepast, zonder dat dit wordt toegelicht.

Studierapport - Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2020 (boekjaar 2020)
2021
Tags:
Code 2020

Studie nr. 48

FSMA

In haar studie van maart 2019 maakte de FSMA een eerste stand van zaken van de niet-financiële rapportering bij grote beursgenoteerde vennootschappen in België. In voornoemde studie bracht de FSMA goede praktijken onder de aandacht en formuleerde ze een aantal aanbevelingen om de kwaliteit van de verklaringen inzake niet-financiële informatie te verbeteren.

Sinds de vorige studie is de duurzaamheidsrapportering echter sterk geëvolueerd. Om die reden maakt de FSMA twee jaar later opnieuw de balans op van de niet-financiële rapportage door de genoteerde vennootschappen. De huidige studie gaat na op welke domeinen er vooruitgang is geboekt. Ook wordt bekeken of de vennootschappen rekening hebben gehouden met de aanbevelingen uit de vorige studie. 

Studie n°48 over niet-financiële rapportering