Nieuws vanuit de Commissie

21/10/22

Nieuwe toelichtingsnota inzake onafhankelijke bestuurders

Onafhankelijke bestuurders hebben een aantal wettelijke verplichtingen, maar spelen ook een belangrijke…
23/09/22

Neem deel aan de enquête over duurzame waardecreatie

De Commissie Corporate Governance heeft GUBERNA de opdracht gegeven een studie uit te voeren over…
04/04/22

Het jaarverslag 2021 van de Commissie is beschikbaar

De Commissie Corporate Governance heeft haar jaarverslag 2021 gepubliceerd. Het verslag bevat een…

Interessante ontwikkelingen

07/03/22

Europese Commissie: Corporate Sustainability Due Diligence-voorstel

De Europese Commissie heeft een voorstel voor een richtlijn betreffende "due diligence"…
10/02/21

Publicatie van een studie van Vlerick Business School over goede praktijken inzake het remuneratieverslag

Naast de toelichtende nota over het remuneratieverslag die in november 2020 door de Commissie Corporate…
06/05/20

De omzetting van de SRD II richtlijn werd gepubliceerd

De wet van 28 april 2020 tot omzetting van de richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en…