De omzetting van de SRD II richtlijn werd gepubliceerd

06/05/20

De wet van 28 april 2020 tot omzetting van de richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG inzake het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders, en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen, werd gepubliceerd op 6 mei 2020.

Belgische wetgeving