Europese Commissie: Corporate Sustainability Due Diligence-voorstel

07/03/22

De Europese Commissie heeft een voorstel voor een richtlijn betreffende "due diligence" op het gebied van duurzaamheid goedgekeurd dat bedrijven zal verplichten :

  • due diligence te integreren in beleid en besluitvorming
  • feitelijke of potentiële negatieve gevolgen voor mensenrechten en milieu in kaart brengen, voorkomen, beperken en minimaliseren
  • een klachtenprocedure vaststellen en handhaven
  • toezicht houden op de doeltreffendheid van het due diligence-beleid en de due diligence-maatregelen
  • een plan goedkeuren om ervoor te zorgen dat het bedrijfsmodel en de strategie van de onderneming verenigbaar zijn met de beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5 °C en dit plan koppelen aan beloningsregelingen voor bestuurders.

Het voorstel voert ook verplichtingen voor bestuurders in om due diligence in te voeren en toezicht te houden op de uitvoering ervan en om deze in de strategie van de onderneming te integreren. In dit verband wordt ook de verantwoordelijkheid van bestuurders uitgebreid en worden aan alle belanghebbenden - in ruime zin gedefinieerd als alle betrokken partijen - actierechten toegekend.

Tags:
wetgeving