Wet “Digitalisering Ibis” met gevolgen voor de corporate governance van genoteerde vennootschappen

27/03/24

Op 27 maart 2024 keurde de kamer het wetsontwerp “houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen Ibis”.

De wet bevat enkele relevante bepalingen inzake corporate governance: 

  1. De goedkeuring van de algemene vergadering voor de overdracht van meer dan 75% van de activa van een genoteerde vennootschap.
  2. De vereiste dat genoteerde vennootschappen minstens drie onafhankelijke bestuurders moeten tellen.
  3. De criteria voor onafhankelijkheid in de corporate governance code worden voortaan beschouwd als een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde; mogelijke twijfels over de onafhankelijkheid moeten worden gemotiveerd.
  4. Het bestuursverbod voor veroordeelde bestuurders en managers van genoteerde vennootschappen, onder meer voor leden van de raad van bestuur, de directieraad, de raad van toezicht, het dagelijks bestuur en “andere personen belast met de leiding”.
Link naar de wettekst