Aanpassing samenstelling van de Commissie Corporate Governance

16/10/19

De Commissie Corporate Governance wijzigde op 16 oktober 2019 haar samenstelling.

De Commissie Corporate Governance besliste op 16 oktober 2019 om haar samenstelling te wijzigen omwille van persoonswissels aan de top van GUBERNA en het IBR. Daarnaast heeft de Commissie gestreefd naar een zekere continuïteit bij de herbenoeming van de bestuurders met het oog op de implementatie en de praktische toepassing van de  nieuwe Code 2020.

Volgende nieuwe personen werden toegevoegd aan de raad van bestuur: SANDRA GOBERT en TOM MEULEMAN.

De leden worden benoemd voor een termijn van drie jaar en treden toe tot de raad van bestuur van de private stichting, voorgezeten door de heer Thomas Leysen. De volledige samenstelling van de Commissie kan u vinden op de website van de Commissie.

Wij wensen LUTGART VAN DEN BERGHE en THIERRY DUPONT te bedanken voor hun bijdrage aan de werking van de Commissie.

Samenstelling van de Commissie