De Code 2009 wordt herzien in 2017

21/11/16

De voorzitter van de Commissie Corporate Governance, Thomas Leysen, heeft op 21 november 2016 aangekondigd dat de Commissie in 2017 overgaat tot een herziening van de Belgische Corporate Governance Code 2009. De Commissie heeft immers de taak om erover te waken dat dat de bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code relevant blijven voor de genoteerde vennootschappen en regelmatig worden bijgewerkt op basis van de praktijk, van de wetgeving en van de internationale normen.

Verschillende redenen liggen aan de oorsprong van deze beslissing. Zo is er de invoering van nieuwe regelgeving, zowel op nationaal als op Europees vlak. Daarnaast is men in België op dit ogenblik bezig met een herziening van het Wetboek van Vennootschappen. Het is van het grootste belang voor de beursgenoteerde ondernemingen dat zij beschikken over referentiekaders die op elkaar zijn afgestemd. Daarom zal de Commissie er naar streven, in overleg met het kabinet van Minister van Justitie Koen Geens, om de timing van de herziening van de Code 2009 zoveel mogelijk te laten samenvallen met de herziening van het Wetboek. Maar de Code dient eveneens rekening te houden met interessante internationale trends en best practices. Zo is er een trend om meer in te zetten op het gedrag van bestuurders en leden van het uitvoerend management alsook de bedrijfscultuur en de cultuur binnen de raad van bestuur in het bijzonder.

De Commissie wil inzetten op een duidelijk leesbare Code die geschikt is voor elk type van beursgenoteerde onderneming, ongeacht haar grootte, haar governance model en haar aandeelhoudersstructuur. “Het is belangrijk dat de Code haar toegevoegde waarde terugkrijgt en niet enkel door de beursgenoteerde ondernemingen aanzien wordt als een oefening in compliance”, aldus Thomas Leysen, voorzitter van de Commissie.