Welke editie van de Belgische Corporate Governance Code moet een vennootschap volgen om haar corporate governance verslag op te maken voor het boekjaar begonnen in 2019 wanneer ze ervoor gekozen heeft om het WVV vervroegd toe te passen?

01/03/20

Lees hier de positie van de Commissie Corporate Governance.