17/02/16

54K1654: Wetsvoorstel ter verbetering van de fiscale transparantie, door de grote ondernemingen te verplichten over te gaan tot reporting over elk land afzonderlijk.

Dit wetsvoorstel strekt ertoe om, via een wijziging van het Wetboek van vennootschappen, de grote ondernemingen te verplichten in hun jaarverslag informatie op te nemen over de activiteiten in hun eventuele buitenlandse dochterondernemingen en over de in de betrokken Staten betaalde belastingen.

Aldus verkrijgt men fiscale transparantie en een doeltreffende bestrijding van de belastingontwijking waartoe sommige van die ondernemingen overgaan.

De Kamer