04/06/18

54K3119: Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

AANGENOMEN

Dit ontwerp beoogt het rechtspersonenrecht te moderniseren.

De Kamer
Tags:
wetgeving