27/09/19

Wetsvoorstel tot invoering van het dubbel stemrecht voor gedematerialiseerde nominatieve aandelen.

HANGEND

In het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen beursgenoteerde vennootschappen een dubbel stemrecht invoeren voor aandelen op naam. Dit voorstel heeft tot doel om ook dubbel stemrecht te verlenen aan gedematerialiseerde nominatieve aandelen. Daarnaast wordt voorgesteld om de vereiste meerderheid voor invoering van het dubbel stemrecht van 66% terug naar 75% te brengen.

De Kamer
Tags:
wetgeving