fit & proper

54K0788: Wetsvoorstel tot invoering van vereisten inzake deskundigheid, onpartijdigheid en professionele betrouwbaarheid voor bestuurders van coöperatieve vennootschappen die participeren in de financiële sector.

Dit wetsvoorstel breidt de vereisten inzake deskundigheid, onpartijdigheid en professionele betrouwbaarheid – de zogenaamde “fit & proper” vereisten – die vandaag gelden voor  bestuurders van financiële instellingen, uit tot bestuurders van coöperatieve vennootschappen die participeren in het kapitaal van financiële instellingen. Voor de indieners van dit voorstel neemt het financieel gewicht van hun producten en het vertrouwen dat door consumenten hierin gesteld wordt dermate toe dat een deugdelijk bestuur van deze instellingen van het grootste belang is.