menu

U bent hier

Herziene Belgische Corporate Governance Code 2020 wordt binnenkort gepubliceerd

09/07/18

De Commissie Corporate Governance wil graag iedereen bedanken die reageerde op de publieke raadpleging over het ontwerp van Belgische Corporate Governance Code 2020 en die de openbare hoorzitting daarover bijwoonde. Hun input was zeer waardevol en er werden aanpassingen aangebracht om rekening te houden met een brede waaier van suggesties en opmerkingen.

De Commissie Corporate Governance rondt op dit moment haar werkzaamheden aan de finale versie van de Belgische Corporate Governance Code 2020 af. Aangezien de Code 2020 nauw samenhangt met de herziening van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wacht de Commissie Corporate Governance de goedkeuring van het herziene Wetboek van vennootschappen en verenigingen af om de nieuwe Code 2020 te publiceren.

Tegelijkertijd zet de Commissie Corporate Governance verdere stappen om officiële goedkeuring bij koninklijk besluit te verkrijgen waardoor de herziene Code 2020 de nieuwe referentiecode zal worden voor Belgische beursgenoteerde ondernemingen.

De Commissie Corporate Governance houdt u via haar website op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.