Publication of the Royal Decree recognising the 2020 Code

20/05/19

Op 17 mei 2019 verscheen het Koninklijk Besluit van 12 mei 2019 houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen in het Belgisch Staatsblad. Dit Koninklijk Besluit duidt de Belgische Corporate Governance Code 2020 aan als enige referentiecode in de zin van artikel 3:6, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Lees er hier meer over.