Tags:
Code 2020

Studie nr. 48

FSMA

In haar studie van maart 2019 maakte de FSMA een eerste stand van zaken van de niet-financiële rapportering bij grote beursgenoteerde vennootschappen in België. In voornoemde studie bracht de FSMA goede praktijken onder de aandacht en formuleerde ze een aantal aanbevelingen om de kwaliteit van de verklaringen inzake niet-financiële informatie te verbeteren.

Sinds de vorige studie is de duurzaamheidsrapportering echter sterk geëvolueerd. Om die reden maakt de FSMA twee jaar later opnieuw de balans op van de niet-financiële rapportage door de genoteerde vennootschappen. De huidige studie gaat na op welke domeinen er vooruitgang is geboekt. Ook wordt bekeken of de vennootschappen rekening hebben gehouden met de aanbevelingen uit de vorige studie. 

Studie n°48 over niet-financiële rapportering