Code 2020

Belgische Corporate Governance Code 2020

De Belgische Corporate Governance Code 2020 ("Code 2020") is van toepassing op vennootschappen naar Belgisch recht waarvan de aandelen verhandeld worden op een gereglementeerde markt (‘genoteerde vennootschappen’) zoals gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.De…

Wettelijke aanduiding van de Code 2020

Op 17 mei 2019 is het Koninklijk Besluit van 12 mei 2019 houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Voortaan zijn Belgische genoteerde vennootschappen verplicht om de Belgische Corporate Governance…

Inwerkingtreding van de Code 2020

Welke editie van de Belgische Corporate Governance Code moet een vennootschap volgen om haar corporate governance verslag op te maken voor het boekjaar begonnen in 2019, wanneer ze ervoor gekozen heeft om het WVV vervroegd toe te passen tussen 1 mei 2019 en 31 december 2019?  Moet bijvoorbeeld…

Toelichtende nota inzake het begrip duurzame waardecreatie

Duurzame waardecreatie staat centraal in de Code 2020. Dit behelst een expliciete nadruk op de lange termijn, op verantwoord gedrag van alle geledingen van de vennootschap en een permanente aandacht voor de legitieme belangen van de stakeholders. Ook worden meer expliciete verwachtingen geformuleerd…

Toelichtende nota inzake het openbaar verslag over de naleving van de Code 2020

Principe 10 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 (de “Code”) bevat een aantal bepalingen inzake het openbaar verslag over de naleving van de Code. De Commissie Corporate Governance licht een aantal van deze bepalingen in deze nota nader toe, met name met betrekking tot het…

Toelichtende nota inzake de relationship agreement

De nieuwe Belgische Corporate Governance Code 2020 (Code 2020) die in werking getreden is op 1 januari 2020 voorziet in een reeks nieuwigheden voor beursgenoteerde vennootschappen.Een van die nieuwigheden, het eventueel afsluiten van een ‘relationship agreement’, wordt in artikel 8.7 van…

Toelichtende nota inzake de remuneratie van niet-uitvoerende bestuurders en leden van het uitvoerend management

Principe 7 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 bevat een aantal bepalingen inzake de remuneratie van niet-uitvoerende bestuurders en de remuneratie van leden van het uitvoerend management. De Commissie Corporate Governance licht deze bepalingen in deze nota nader toe. Deze bepalingen…

Onderzoek naar naleving van de Code 2020: de Commissie zorgt voor bewustwording bij beursgenoteerde bedrijven

Om de twee jaar voeren GUBERNA en het VBO een studie uit over de naleving van de bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code 2020. Deze studie stelt de Commissie Corporate Governance in staat om te begrijpen hoe Belgische beursgenoteerde ondernemingen en hun raden van bestuur gebruik…

Nieuw onderzoek naar duurzame waardecreatie in Belgische beursgenoteerde ondernemingen

Dit nieuw rapport presenteert de resultaten van een onderzoek van GUBERNA naar het concept "duurzame waardecreatie" in Belgische beursgenoteerde ondernemingen. Volgens de Belgische Corporate Governance Code 2020 impliceert duurzame waardecreatie een expliciete focus op de lange…

Nieuw studierapport over de naleving van Code 2020

Het is al voor de zevende keer dat GUBERNA en het VBO een gezamenlijk onderzoek voeren naar de naleving van de Belgische Corporate Governance Code (‘Code’). Deze nieuwe editie is de eerste die zich toespitst op de Belgische Corporate Governance Code 2020. De resultaten van…

De Commissie Corporate Governance publiceert twee nieuwe toelichtende nota's

Naar aanleiding van het nieuwe nalevingsonderzoek van de Code 2020 heeft de Commissie Corporate Governance twee nieuwe toelichtende nota's opgesteld om bepaalde principes van de Code te verduidelijken. De eerste toelichtende nota heeft betrekking op de remuneratie van niet-uitvoerende…

Publicatie van de Nederlandse versie van de Belgische Corporate Governance Code 2020

De Nederlandse versie van de Belgische Corporate Governance Code 2020 is nu beschikbaar.

Onderzoek naar duurzame waardecreatie in Belgische beursgenoteerde ondernemingen

Dit rapport presenteert de resultaten van een onderzoek naar het concept "duurzame waardecreatie" in Belgische…

Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2020 (boekjaar 2022)

Om de twee jaar voeren GUBERNA en het VBO een studie uit over de naleving…

Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2020 (boekjaar 2020)

Het is al voor de zevende keer dat GUBERNA en het VBO een gezamenlijk onderzoek…

Studie nr. 48

In haar studie van maart 2019 maakte de FSMA een eerste stand van zaken van…