26/08/14

54K0161: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, wat de vertegenwoordiging van de werknemers in het remuneratiecomité betreft.

Het Wetboek van vennootschappen legt de oprichting op van een remuneratiecomité dat gaat over de bezoldigingen van de bestuurders. Binnen dat comité is echter niet voorzien in een vertegenwoordiging van de werknemers.

Volgens de indieners moet die situatie veranderen, en bijgevolg stelt dit wetsvoorstel in uitzicht dat ook een werknemersvertegenwoordiger deel zou uitmaken van het remuneratiecomité.

De Kamer