20/10/14

54K0439: Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven betreffende de deelneming van de Belgische Staat in bpost en Belgacom.

Dit wetsvoorstel schaft de verplichte deelneming van de Belgische Staat van 50 percent van de aandelen plus één aandeel in Belgacom en bpost af. Zo kan de overheid efficiënter inspelen op de voortdurend evoluerende omstandigheden van de vrijgemaakte markt.

De Kamer