27/05/16

54K1861: Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Economie.

AANGENOMEN

Dit wetsontwerp bevat een aantal bepalingen die het Wetboek van economisch recht alsmede een aantal wetten van economische aard wijzigen.

De Kamer