20/04/17

54K2407: Wetsontwerp houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XX, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XX, in boek I van het Wetboek van economisch recht.

AANGENOMEN

Dit ontwerp strekt tot de hervorming en de rationalisering van de faillissementswet van 8 augustus 1997 en van de wet van van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, teneinde die wetten doeltreffender en performanter te maken.

De Kamer
Tags:
wetgeving