handige instrumenten

Doeltreffende relatie tussen auditcomité, interne audit en externe audit

Auteurs: Belgische Vereniging van Beursgenoteerde Vennootschappen, Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Institute of Internal Auditors BelgiumDe richtlijnen werden opgesteld teneinde de leden van het auditcomité van beursgenoteerde vennootschappen te helpen bij de toepassing van de wettelijke…

ESG Toolkit

Auteur : ESG-werkgroep (Euronext, Commissie Corporate Governance, Instituut van de Bedrijfsrevisoren, VBO FEB, vertegenwoordigers van de financiele sector en van de genoteerde ondernemingen)De Code 2020 legt de nadruk op duurzame waardecreatie. Het is de bijzondere verantwoordelijkheid…

Niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit

Auteurs: het Verbond van Belgische Ondernemingen, Eubelius, het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de Belgische vereniging van beursgenoteerde vennootschappen Deze toelichtingsnota is bedoeld om vennootschappen die onder het toepassingsgebied van de wet van 3 september 2017 vallen of die er vrijwillig…

ESG toolkit : twee nieuwe tools zijn nu beschikbaar

De ESG-toolkit is een praktische en educatieve gids voor vennootschappen en hun raden van bestuur, om hen te helpen bij niet-financiële verslaglegging, vooruitlopend op toekomstige Europese wetgevingsinstrumentenHet wordt nu verrijkt met twee nieuwe tools:Mededeling FSMA - Krachtlijnen van…

ESG toolkit : een nieuwe praktische gids voor genoteerde vennootschappen

De Code 2020 legt de nadruk op duurzame waardecreatie. Het is de bijzondere verantwoordelijkheid van de raad van bestuur om dergelijke duurzame waardecreatie door de vennootschap na te streven, via het bepalen van de strategie van de vennootschap, het tot stand brengen van doeltreffend,…