ESG toolkit : twee nieuwe tools zijn nu beschikbaar

07/03/22

De ESG-toolkit is een praktische en educatieve gids voor vennootschappen en hun raden van bestuur, om hen te helpen bij niet-financiële verslaglegging, vooruitlopend op toekomstige Europese wetgevingsinstrumenten

Het wordt nu verrijkt met twee nieuwe tools:

Mededeling FSMA - Krachtlijnen van de regels over duurzame financiering

De FSMA heeft een mededeling gepubliceerd waarin de nieuwe Europese regels inzake duurzaamheidsrapportering door beursgenoteerde ondernemingen worden toegelicht.

NL FR

Richtlijnen voor de rol van de bedrijfsrevisor met betrekking tot duurzaamheidsinformatie

Het IBR heeft een brochure gepubliceerd ter verduidelijking van de wettelijke verplichting tot beperkte assurance van duurzaamheidsinformatie die is opgenomen in de ontwerprichtlijn inzake duurzaamheidsverslaglegging door ondernemingen (CSRD).

NL FR EN

ESG toolkit