interne controle en risicobeheer

Interne controle en risicobeheer

De wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur heeft een nieuwe verplichting ingevoerd door te voorzien in de beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de interne controle- en risicobeheerssystemen in verband met het proces van financiële verslaggeving. Deze beschrijving…