Interne controle en risicobeheer

De wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur heeft een nieuwe verplichting ingevoerd door te voorzien in de beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de interne controle- en risicobeheerssystemen in verband met het proces van financiële verslaggeving. Deze beschrijving moet worden opgenomen in de verklaring inzake deugdelijk bestuur die een specifiek onderdeel van het jaarverslag vormt.

In dit verband heeft de Commissie Corporate Governance richtsnoeren uitgewerkt voor beursgenoteerde ondernemingen om te helpen bij de tenuitvoerlegging van de wet van 6 april 2010 en van de aanbevelingen van de Code 2009 betreffende de interne controle en het risicobeheer.

Naar aanleiding van de feedback die ontvangen werd op de publieke raadpleging over de richtlijnen, heeft de Commissie besloten een hulpdocument uit te brengen voor het opstellen van de beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de interne controle- en risicobeheerssystemen.

Richtlijnen inzake interne controle en risicobeheer Hulpdocument voor de beschrijving van de interne controle en risicobeheerssystemen