menu

U bent hier

toelichtingsnota

02/03/16

Toelichtingsnota over transacties met verbonden partijen

In februari 2015 heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) een studie gepubliceerd over de informatieverschaffing door de genoteerde vennootschappen over hun relaties en transacties met verbonden partijen. In navolging hiervan hebben de Commissie Corporate Governance, de FSMA en …

Transacties met verbonden partijen

In februari 2015 heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) een studie gepubliceerd over de informatieverschaffing door de genoteerde vennootschappen over hun relaties en transacties met verbonden partijen. In navolging hiervan hebben de Commissie Corporate Governance, de FSMA, …

(Her)benoeming van de externe auditor

Uit de Europese evoluties in verband met het auditberoep blijkt de wens tot het versterken van de kwaliteit en de transparantie van de audit. Om hieraan tegemoet te komen, heeft de Commissie een vuistregel gepubliceerd. De 'vuistregel voor de procedure van benoeming en eventuele herbenoeming van …

Interne controle en risicobeheer

De wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur heeft een nieuwe verplichting ingevoerd door te voorzien in de beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de interne controle- en risicobeheerssystemen in verband met het proces van financiële verslaggeving. Deze beschrijving …

Vuistregels voor een kwaliteitsvolle 'explain' (versie 2016)

De beursgenoteerde vennootschappen zijn verplicht de Belgische Corporate Governance Code 2009 toe te passen. Ze kunnen afwijken van sommige bepalingen van de Code 2009 maar moeten in dat geval in de verklaring inzake deugdelijk bestuur de onderbouwde redenen daarvoor aangeven. Deze 'comply or …

Toelichting bij de impact van wetgeving op de Code 2009

De wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen legt de genoteerde vennootschappen de verplichting op een verklaring inzake deugdelijk bestuur op te stellen. De wettelijke verplichtingen die uit deze wet voortvloeien hebben een impact op de …

Remuneratierapportering

De wet van 6 april 2010 legt beursgenoteerde vennootschappen de verplichting op een remuneratieverslag op te stellen en beschrijft de elementen die daar in opgenomen moeten worden. Ze vervangt in grote mate Principe 7 van de Belgische Corporate Governance Code 2009 inzake de remuneratie van de …