Goedkeuring van de richtlijn inzake duurzaamheidsverslaglegging

10/11/22

Op 10 november 2022 is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) officieel aangenomen door het Europees Parlement. De Raad heeft het voorstel op zijn beurt op 28 november goedgekeurd. Volgens deze nieuwe regels zullen alle grote bedrijven in de EU gegevens openbaar moeten maken over het effect van hun activiteiten op mensen en de planeet en over alle duurzaamheidsrisico's waaraan zij blootstaan.

Goedgekeurde tekst