Duurzame waardecreatie

Nieuw onderzoek naar duurzame waardecreatie in Belgische beursgenoteerde ondernemingen

Dit nieuw rapport presenteert de resultaten van een onderzoek van GUBERNA naar het concept "duurzame waardecreatie" in Belgische beursgenoteerde ondernemingen. Volgens de Belgische Corporate Governance Code 2020 impliceert duurzame waardecreatie een expliciete focus op de lange…

Goedkeuring van de richtlijn inzake duurzaamheidsverslaglegging

Op 10 november 2022 is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) officieel aangenomen door het Europees Parlement. De Raad heeft het voorstel op zijn beurt op 28 november goedgekeurd. Volgens deze nieuwe regels zullen alle grote bedrijven in de EU gegevens openbaar moeten maken over…

Neem deel aan de enquête over duurzame waardecreatie

De Commissie Corporate Governance heeft GUBERNA de opdracht gegeven een studie uit te voeren over duurzame waardecreatie, een kernbeginsel van de Belgische Corporate Governance Code 2020 (Code 2020).  Als onderdeel van dit onderzoek nodigen wij alle Belgische genoteerde ondernemingen…

Onderzoek naar duurzame waardecreatie in Belgische beursgenoteerde ondernemingen

Dit rapport presenteert de resultaten van een onderzoek naar het concept "duurzame waardecreatie" in Belgische…