Neem deel aan de enquête over duurzame waardecreatie

23/09/22

De Commissie Corporate Governance heeft GUBERNA de opdracht gegeven een studie uit te voeren over duurzame waardecreatie, een kernbeginsel van de Belgische Corporate Governance Code 2020 (Code 2020).  

Als onderdeel van dit onderzoek nodigen wij alle Belgische genoteerde ondernemingen om de volgende enquête in te vullen. Deze enquête peilt naar de manier waarop bedrijven, en in het bijzonder hun raden van bestuur, duurzame waardecreatie begrijpen en implementeren.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 20 minuten en de resultaten worden geanonimiseerd.

De bevindingen zullen eind 2022 in een onderzoeksrapport worden gepubliceerd en zullen de Commissie Corporate Governance helpen om haar aanbevelingen en toelichtingen aan Belgische beursgenoteerde ondernemingen verder te verbeteren.

Survey document Link naar de survey