Nieuw onderzoek naar duurzame waardecreatie in Belgische beursgenoteerde ondernemingen

20/09/23

Dit nieuw rapport presenteert de resultaten van een onderzoek van GUBERNA naar het concept "duurzame waardecreatie" in Belgische beursgenoteerde ondernemingen. Volgens de Belgische Corporate Governance Code 2020 impliceert duurzame waardecreatie een expliciete focus op de lange termijn, op verantwoord gedrag op alle niveaus van de onderneming en op het permanent rekening houden met de legitieme belangen van de stakeholders.

De studie werd uitgevoerd in opdracht van de Belgische Commissie Corporate Governance. Het doel is te evalueren hoe en in welke mate Belgische beursgenoteerde ondernemingen duurzame waardecreatie (of, meer in het kort, 'duurzaamheid') begrijpen en implementeren. Het is gebaseerd op een mixed-methods onderzoeksdesign dat een literatuurstudie combineert met kwalitatieve interviews en een enquête die verstuurd werd naar vertegenwoordigers van beursgenoteerde ondernemingen. Dit rapport focust op de bevindingen van de empirische studie.

In het algemeen stellen we vast dat de meeste Belgische beursgenoteerde ondernemingen hun duurzaamheidstransitie hebben aangevat en bezig zijn met het volledig integreren van duurzame waardecreatie in hun purpose, strategie, activiteiten, rapportering, en governance. Het wordt echter beschreven als een complex proces dat tijd, inspanningen, geld en andere middelen vergt.

Lees het onderzoeksrapport