24/08/14

54K0177: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, wat de bekendmaking van de verschillen in bezoldiging betreft.

VERWORPEN

Het wetsvoorstel beoogt op te treden tegen de buitensporige bezoldiging van de bedrijfsleiders. Daarom verplicht deze tekst tot de bekendmaking van de verschillen in bezoldiging tussen de topmanagers en de werknemers, een regeling die zou gelden voor de beursgenoteerde ondernemingen én voor de autonome overheidsbedrijven.

De Kamer