12/10/16

54K2083: Wetsontwerp tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.

AANGENOMEN

Het wetsontwerp beoogt de omzetting van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, zoals gewijzigd door de richtlijn 2014/56/EU alsook de tenuitvoerlegging van de verordening (EU) nr. 537/2014.

De Kamer