25/04/17

54K2431: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde de aandeelhouders van de nv's en de bvba's dubbel stemrecht toe te kennen.

Dit wetsvoorstel strekt ertoe op twee manieren op te treden tegen de uitwassen van de financialisering van de economie: meer invloed verlenen aan aandeelhouders die belang hechten aan de economische ontwikkeling op middellange en lange termijn van hun vennootschap, en de vennootschappen beschermen tegen vijandige OBA’s die louter door kortetermijnwinst zijn ingegeven. Derhalve zouden de nv’s en bvba’s de mogelijkheid krijgen dubbel stemrecht toe te kennen aan de aandeelhouders die dat al minstens twee jaar zijn.

De Kamer