12/03/18

54K2984: Voorstel van resolutie over de instelling van genderevenwicht in de directiecomités van de autonome overheidsbedrijven en Belfius.

Het Europees Instituut voor gendergelijkheid geeft België een score van 70,5 % op het vlak van gendergelijkheid. Maar zelfs al zijn sommige indicatoren bemoedigend, de aanwezigheid van vrouwen in de economische wereld blijft bijzonder laag, namelijk 38 %1.

Die toestand moet veranderen: we moeten af van het “glazen plafond”, die onzichtbare barrière waarop vrouwen stoten als ze carrière maken of naar topfuncties dingen. Het verhindert hen zo snel en zo veel als mannen vooruit te gaan. We moeten de strijd aangaan met die socioculturele hinderpaal die leidt tot een onrechtvaardige segregatie op professioneel vlak.

In onze ogen vormt de invoering van quota een sterke incentive, die zijn deugdelijkheid al heeft bewezen (bijvoorbeeld in de evolutie van het aantal vrouwen in het federale Parlement). Overigens blijkt de kwaliteit van de besluitvorming beter te zijn als de groepen die de beslissingen nemen, gediversifieerd en heterogeen zijn samengesteld.

Een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de ondernemingen kan ook een “domino-effect” hebben: hoe meer vrouwen deelnemen aan de arbeidsmarkt, alsook aan het beheer en het management van de ondernemingen, hoe meer hun lonen die van mannen zullen naderen.

De Kamer